กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววันฤดี สำราญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา