กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายวิษณุ เกิดในหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

https://thaprat.thai.ac/home/037-247898