กลุ่มอำนวยการ

นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

thakasempitthayasch@gmail.com037 447 058
นายจำเนียร พวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มอำนวยการ

นายศิรวิทย์ ซุยซวง
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

sirawit.su@g.dlit.ac.th037247904
นางสาวณัชน์ชรินดา นาเมือง
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
์Namename.natcharinda@gmail.com037247904