ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12-28 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12-28 พฤษภาคม 2564
.
โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง OBEC Channel
.
ทั้งนี้ มีกำหนดการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
.
ช่วงที่ 1 เรียนรู้เพื่อการสอน (วันที่ 12-17 พฤษภาคม 2564)
.
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 – 11.00 น. “นโยบายแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ และความห่วงใยถึงครูทั่วประเทศ” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
เวลา 11.00 – 12.00 น. “How to จิตวิทยาเด็ก” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม
เวลา 13.00 – 14.00 น. “การจัดเวลาเรียนท่ามกลางวิกฤตโควิด 5 รูปแบบ
เวลา 14.00 – 15.00 น. “ปลุกพลังครูสู่ซุปตาร์ในใจเด็ก” โดย อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ ประธานสถาบัน อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น และคณะ
เวลา 15.00 – 16.00 น. “เข้าใจเด็ก เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม และคณะผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ / ประธานคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
.
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น. “เคล็ดลับการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิด” โดย คุณคณาภรณ์ กิตติอนุกูล และคุณชุติมณฑน์ เคารพาพงศ์ บริษัท เอ็ดเทค คอร์ป จํากัด
เวลา 10.00 – 11.00 น. “สอนฟินๆ สไตล์ฟินแลนด์” โดย ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม
Arkki (Thailand)
เวลา 11.00 – 12.00 น. “สร้างเด็กไทยให้เป็น Global Citizen” โดย ครูพี่บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ บริษัท NEXTGEN EDUCATION จํากัด
เวลา 13.00 – 14.00 น. “How to have cool online teaching Style” โดย Coach: Ivan and coach Simon บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จํากัด
เวลา 14.00 – 15.00 น. “การหารายได้เสริมของครูยุคใหม่ มันไม่ใช่ทางเลือก แต่มันคือทางรอด?” โดย ครูก๊อง ศุษณะ ทัศน์นิยม & น้องหมี พิสิษฐ์ ไกรลาสสุวรรณ
เวลา 15.00 – 16.00 น. “Coach ชวนคิด สไตล์วิทย์ครูป้อม Asci” โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (ครูป้อม Asci) โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ (Asci Tutor)
.
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น. “Befriend Your English Class: it’s time to change” โดย อาจารย์ศรัณย์ นาทะสิริ จากสถาบันกวดวิชาเอม
เวลา 10.00 – 11.00 น. “จินตคณิต ครูทุกคนทําได้” โดย ดร.เมี่ยง ดร.จิตรา พีชะพัฒน์ นายกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) และเจ้าของสถาบัน 072 จินตคณิต
เวลา 11.00 – 12.00 น. “School Bright นวัตกรรมระบบบริหารสถานศึกษาครบวงจรศตวรรษที่ 21” โดย คุณนรินทร์ คูรานา บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จํากัด
เวลา 13.00 – 14.00 น. “เผยเคล็ดลับสอนดนตรีด้วยวิธีออนไลน์ โดย คณรณกร พรพชรวรรณ และคณะ พร้อมแขกรับเชิญ พี่โก้ มิสเตอร์แซกแมน บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี้ จํากัด
เวลา 14.00 – 15.00 น. “นวัตกรรมการค้นพบความถนัดของเด็ก” โดย คุณพรพิมล ปักเข็ม CEO / คุณอุกฤษฎ์ อรัญยะนาค บริษัท ทาเลนท์ ดีเทคทีฟ จํากัด
เวลา 15.00 – 16.00 น. “การเรียนรู้และการฝึกทักษะดนตรี ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ TERO Music Course” โดย คุณกฤติน รื่นหาญ และคณะ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
.
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น. “เสน่ห์ภาษากายผ่านเลนส์” โดย อาจารย์แมน วทัญญู มุ่งหมาย CEO Star is Born อาจารย์มีนา คุณมัญชุมาศ บุญชู โกคิง ผู้อํานวยการสถาบัน TalentD
เวลา 10.00 – 11.00 น. “AKSORN ON LEARN” โดย คุณกอบกุล ดวงมณี และคุณปรัชญา วังน้อย บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
เวลา 11.00 – 12.00 น. “แนวทางการศึกษายุคใหม่ กับเบรนคลาวด์” โดย คุณพิศาล วชิราชัย โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย
เวลา 13.00 – 14.00 น. “วัฒนาพานิช พร้อมพิชิตการเรียนออนไลน์” โดย คุณบันเทิง แผนงาม และคุณทัศวรรณ คําแป้น บริษัท สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช จํากัด
เวลา 14.00 – 15.00 น. “E-Sport อาชีพในฝันทําเงิน ฝันใหญ่ไปให้ถึง” โดย อาจารย์ทนง คมภาสกร สถาบัน Inside Out Academy
เวลา 15.00 – 16.00 น. “เรียนรู้แบบไร้ขีดจํากัด” โดย พี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี และอาจารย์จันทิมา เจษฎารัตติกร ทีมติวเตอร์จาก Classonline
.
ช่วงที่ 2 สอนเพื่อการเรียนรู้ (วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2564)
.
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 09.30 น. “ความห่วงใยจากใจครูพี่โอ๊ะ” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
เวลา 09.30 – 10.20 น. “การสร้างนักวิทยาศาสตร์น้อย” โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (วิทย์ครูป้อม Asci) โรงเรียนกวดวิชาเอซายน์ (Asci Tutor)
เวลา 10.20 – 11.10 น. “Kid coaches kids” โดย N’Fay Masterchef Junior & Coach Jol บริษัท อีพี่พลัส เลิร์นนิ่ง จํากัด
เวลา 11.10 – 12.00 น. “เรียนภาษาจีนกับพี่หลุยส์” โดย ครูพี่หลุยส์ คณาภรณ์ กิตติอนุกูล
เวลา 13.00 – 14.00 น. “วิทย์คิดสนุกกับครูพี่บิ๊ก” โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดํารงเดช (ครูพี่บิ๊ก) x AT HOME
เวลา 14.00 – 15.00 น. “ทักษะปั้นเสียง by G-vocal GMM” โดย ครูก๊อ ศุภรัตน์ มงคลเกษม & ครูนุ้ย ปิยะวัฒน์ ปันทนา
เวลา 15.00 – 16.00 น. “ท่องโลกประวัติศาสตร์แสนสนุกกับพี่ต้นคูน” โดย อาจารย์ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ (พี่ต้นคูน Classonline)
.
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น. “Wake up with Fun English Games EP.1” โดย Coach Ivan and Coach Bradley โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช
เวลา 10.00 – 11.00 น. “How to be smart Gen Alpha โดย ลูกหมี รัศมี ทองศิริไพรศรี
เวลา 11.00 – 12.00 น. “ความสําเร็จสร้างได้ด้วยบุคลิก” โดย ครูน้ำฝน ภักดี Pronality Academy
เวลา 13.00 – 14.00 น. “เก่งสังคมศึกษา ฉบับครูป๊อป” โดย ครูป๊อป ดร.ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์ x AT HOME
เวลา 14.00 – 15.00 น. “จากเด็กหลังห้อง สู่ติวเตอร์คณิตศาสตร์” โดย พี่ต้อม อาจารย์เศรษฐกาณต์ ปิติไชยเจริญ X AT HOME
เวลา 15.00 – 16.00 น. “ครูที่ให้มากกว่าภาษาอังกฤษ by ครูสมศรี” โดย คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ X AT HOME
.
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น. “ทดลองวิทย์ คิดส์สนุก” โดยทีมอาจารย์ Top science หลักสูตรการทดลองวิทยาศาสตร์จากเกาหลี
เวลา 10.00 – 11.00 น. “เรียน Coding มิติใหม่ ทําอย่างไรให้ปัง” โดย รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล
เวลา 11.00 – 12.00 น. “คณิตประถม อารมณ์ดี” โดย ครูติ ธนัญชัย บุตรไทย Perfect kids smart (Classonline)
เวลา 13.00 – 14.00 น. “ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ ใครก็เรียนได้” กับพี่รัตโตะ โดย อาจารย์รัตนา ทิมวัฒน์ (พี่รัตโตะ) โรงเรียนสอนภาษา JCS
เวลา 14.00 – 15.00 น. “ก้าวสู่ CEO อายุน้อย จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง” โดย พี่ปั้นจั่น ปัญญธร วรดี ทีมติวเตอร์จาก ClassOnline
เวลา 15.00 – 16.00 น. “ถอดรหัสคณิตพิชิตโจทย์ยากด้วยกลยุทธ์ขั้นเทพ” โดย อาจารย์ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (อ.เจี๋ย)
.
วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น. “สร้าง Brand สร้างชื่อเป็นดาว Tiktok” โดย อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ญ
เวลา 10.00 – 11.00 น. “Super Fun English มันส์…กับเกม” โดย Coach Ivan and Coach Bradley โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช
เวลา 11.00 – 12.00 น. “ทางแยกบนทางเลือก เด็ก ม.ต้น ไปทางไหนดี” โดย อาจารย์ธนากร แผลงเดช (ครูป้อม Asci) อาจารย์มีนา คุณมัญชุมาศ บุญชู โกคิง ผู้อํานวยการสถาบัน TalentD
เวลา 13.00 – 14.00 น. “การเสริมสร้างบุคลิกภาพต่อยอดธุรกิจ” โดย น้องฉัตร ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ
เวลา 14.00 – 16.00 น. “วิธีสร้างฝันสไตล์หนึ่งจักวาร” และแขกรับเชิญ น้องผิงผิง The Golden Song โดย หนึ่ง จักรวาร เสาธงยุติธรรม
.
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น. “Wake up with Fun English Games EP.2” โดย Coach: Ivan and Bradley โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่ง อิงลิช
เวลา 10.00 – 11.00 น. “Communication Skills for Teenagers by Acting Coach” โดย อาจารย์วริศรา บํารุงเวช (ครูลูกแก้ว) The Drama Academy by ครูเงาะ
เวลา 11.00 – 12.00 น. “สุขและสําเร็จจากการค้นพบตัวเอง” โดย เชฟแมกซ์ นันทวัฒน์ จรรยาลิขิต
เวลา 13.00 – 14.00 น. “เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต” โดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
เวลา 14.00 – 15.00 น. “Cryptocurrency คืออะไร ทําไมคนรุ่นใหม่ต้องรู้?” โดย ครูพี่เทอร์โบ ชุมพล วงศ์มติกุล โรงเรียนกวดวิชา Match House
เวลา 15.00 – 16.00 น. “My Math (สําหรับเด็กประถม)” โดย ครูซุปเค (Supk) ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ X AT HOME
.
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 10.00 น. “ความลับนักเคมีที่พี่ม.ปลายต้องรู้” โดย ดร.ธนพงษ์ กรีธาดํารงเดช (ครูพี่บิ๊ก) X AT HOME
เวลา 10.00 – 11.00 น. “เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้อร่อย กับครูพิชชี่” โดย ครูพิชชี่ พิชารัชช์ พันธุ์ถาวรนาวิน X AT HOME
เวลา 11.00 – 12.00 น. “กว่าจะเป็น start up ต้องผ่านอะไรบ้าง” โดย นายนรินทร์ คูรานา บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จํากัด
เวลา 13.00 – 14.00 น. “Online Personality” โดย ครูมาร์ช นฤทธิ์ นิยมสุข
เวลา 14.00 – 15.00 น. “เด็กแล้วไง หาเงินได้แล้วกัน” โดย ครูก๊อง ศุษณะ ทัศน์นิยม & น้องหมี พิสิษฐ์ ไกรลาสสุวรรณ
เวลา 15.00 – 16.00 น. “ความห่วงใยจากใจคุณหญิงกัลยา” โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
.
ช่วงที่ 3 เสริมสมรรถนะครู (วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564)
.
การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
.
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม
เวลา 09.00 – 10.30 น. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย ดร.ชยพร กระต่ายทอง ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนรู้ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา 10.30 – 12.00 น. การจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ปีการศึกษา 2563 โดย นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เวลา 13.00 – 16.00 น. การปรับบทบาทของครูให้เป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ (Facilitator) “เปลี่ยนครูเป็นโค้ช” โดย 1. ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
.
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น. การใช้นวัตกรรมการสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
โดย 1. ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2. ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อํานวยการสํานักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และทีมวิทยากรประจํากลุ่มปฏิบัติการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา 13.00 – 16.00 น. การใช้นวัตกรรมการสอนเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
เวลา 16.00 – 17.00 น. สรุปผลการประชุมอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *