แบบสำรวจการฉีดวัคซีคโควิด – 19 บุคลากรในสังกัดฯ สพม.สก

Read more

การสรรหาและการเลือกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาฯ

Read more

รมว.ศธ. เปิดการอบรมหลักสูตรฯพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลแก่ครูทั่วประเทศ

Read more

สพม.สก ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2

Read more