ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (สพม.สระแก้ว)

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

แหล่งข้อมูลจำนวนนักเรียน (ปี61-64) : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2565, เว็บไซต์ http://203.159.172.49/sakaeo64/home/app/system/sysabout.php


ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว