ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา (สพม.สระแก้ว)

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

แหล่งข้อมูลจำนวนนักเรียน (ปี61-64): ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2565


แผนที่โรงเรียนในสังกัด


ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว