สพม.สระแก้ว
ข่าวรับสมัครประกาศ (สพม.สก)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และไม่มีสิทธิ์สอบฯภาค ก และ ภาค ข

แผนผังห้องสอบครูผู้ช่วย ปี 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย

File name : 0ประกาศผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย.pdf

×

วิชาเอกภาษาอังกฤษ

File name : 1อังกฤษ.pdf

×

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

File name : 2วิทยาศาสตร์ทั่วไป.pdf

×

วิชาเอกฟิสิกส์

File name : 3ฟิสิกส์.pdf

×

วิชาเอกภาษาไทย

File name : 4ภาษาไทย.pdf

×

วิชาเอกเคมี

File name : 5เคมี.pdf

×

วิชาเอกชีววิทยา

File name : 6ชีววิทยา.pdf

×

วิชาเอกคณิตศาสตร์

File name : 7คณิตศาสตร์.pdf

×

วิชาเอกสังคมศึกษา

File name : 8สังคมศึกษา.pdf

×

วิชาเอกพลศึกษา

File name : พลศึกษา01.pdf

×

วิชาเอกอุตสาหกรรม

File name : 10อุตสาหกรรม.pdf

×

วิชาเอกทัศนศิลป์

File name : 11ทัศนศิลป์.pdf

×

วิชาเอกคอมพิวเตอร์

File name : 12คอมพิวเตอร์.pdf

×

วิชาเอกเกษตร

File name : 13เกษตร.pdf

×

วิชาเอกคหกรรม

File name : 14คหกรรม.pdf

×

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบฯภาค ก และ ภาค ข

File name : ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ.pdf

×