สพม.สระแก้ว ของแสดงความยินดีกับ โรงเรียนสระแก้ว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีระดับโลก World GreenMech Contest 2022

สพม.สระแก้ว ของแสดงความยินดีกับโรงเรียนสระแก้วที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในเวทีระดับโลก World GreenMech Contest 2022 ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันแบบออนไลน์ จัดโดยประเทศไต้หวัน สองรายการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันโครงสร้างทางวิศวกรรมและพลังงานสะอาด หรือ GreenMech Contest ในหัวข้อรักษ์น้ำและดิน และการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ หรือ R4M โดยโรงเรียนสระแก้วได้รางวัล

1.First Class Honors World Green Mech Contest 2022 GM (Senior High School) สมาชิก ประกอบด้วย
ทีม SK Victorious Conqueror
   1) นายอติเทพ ปัทธิสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
   2) นางสาวปภาวรินทร์ เจริญคง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
   3) นายอธิปภูวัส เรืองสา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
   4) นายปาณัท พิพิธกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

2.First Class Honors World Robot for Mission 2022 R4M (Senior High School) ประกอบด้วย
ทีม SK Chicken Run
  1) นายภูรินทร์ จีนพวด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
  2) นายภูมิพัฒน์ สระแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
  3) นายวีรพงษ์ ชำนาญกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

สพม.สระแก้วขอขอบคุณ ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสระแก้วที่ร่วมฝึกซ้อมและให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณภาพจาก : ปชส.รร.สระแก้ว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว