สพม.สระแก้ว

ข่าวรับสมัคร

ข่าวรับสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ***ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย***

รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ***ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย***


Views: 70

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ

Views: 250

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

Views: 970

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

สพม.สระแก้ว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


Views: 265

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

สพม.สระแก้ว รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 5-11 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Views: 596

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

สพม.สระแก้ว รับโอนพนักงาน ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น จำนวน 11 อัตรา

Views: 380

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

สพม.สระแก้ว รับสมัคร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศ รับสมัคร


ใบสมัคร

Views: 283

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศ การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

21

Views: 61