สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศกำกับ ติดตาม CODING “Coding Acheivment Awards” ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว (เป็นผู้แทน) พร้อมด้วย นางภษภอน ประภา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศชำนาญการ, นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่นิเทศกำกับ ติดตาม CODEING “Codeing Acheivment Awards” ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว