ลงพื้นที่นิเทศกำกับ ติดตาม CODING “Coding Acheivment Awards” ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว (เป็นผู้แทน) พร้อมด้วย นางภษภอน ประภา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ,นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศชำนาญการ, นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่นิเทศกำกับ ติดตาม CODING “Coding Acheivment Awards” ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว