สพม.สระแก้ว

ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สก.ร่วมประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2

วันพุธที่ 23 สิงหาคม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมกำหนด (ร่าง) แผน “การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

>>> เมื่อวั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

>>>วันพฤหัส

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

เนื่องในโอกาสเฉลิมพร

Read More