สพม.สระแก้ว

ประกาศ (สพม.สก)

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครประกาศ (สพม.สก)

ประกาศ สพม.สระแก้ว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการพระราชดำริRead More
ประกาศ (สพม.สก)ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศ สพม.สก. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More