ข่าวสารกิจกรรมภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายใน

พิธีขึ้นเสาเอกเสาโท อาคารเรียนและหอพักนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสระแก้ว

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปี 2566

ในวันศุกร์ที่ 12 มกร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

นายประยงค์ สารภูมิ (ผอ.สพม.สระแก้ว) กราบสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นสิริมงคล

ในวันที่ 10 มกราคม 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดูความพร้อมห้องสำหรับการถ่ายทอดสอดการแนะแนวการศึกษาต่อ

วันอังคารที่ 9 มกราค

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีศรีสระแก้ว” ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 9 มกราค

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 กั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติ

Read More