สพม.สระแก้ว

ข่าวสารกิจกรรมภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันอังคารที่ 8 สิงหา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลฯ ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

>>>วันพฤหัส

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายใน

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการรับสมัครนักเรียนฯ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ท่านอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ขอบคุณ (ภาพข่าว/บทคว

Read More