วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
Latest:

ผลงานและรางวัลของบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเนื่องในโอกาศได้เลื่อนวิทยะฐานะ “ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ”

อ้างอิงจาก: เว็บไซต์

Read More
ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมเนื่องในโอกาสผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคณภาพแห่ง สพฐ.ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน(School Quality Award ScQA) ปี พ.ศ. 2566Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นายจำเนียร พวงแก้ว ผอ.โรงเรียนทัพพระยาพิทยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดผลงานและรางวัลของบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ “โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม” ที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับโรงเรียน (School Quality Award: ScQA)Read More
ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

เนื่องในโอกาสได้รับก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริพงษ์ โคกมะณี เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

  เนื่องในโอกาส

Read More