สพม.สระแก้ว ดำเนินการลงนาม MOU การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล” ระหว่าง สพท. กับ โรงเรียนในสังกัด

วันอังคารที่ 27 กันย

Read more

วิดีทัศน์นำเสนอ…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว SAKAEO MODEL & SPDCA

วิดีทัศน์นำเสนอ สำนั

Read more