มาตราการ 6-6-7 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 สพม.สระแก้ว

เครดิต/เผยแพร่ : ศิร

Read more

สพม.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดเนื่องจากได้รับรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว”

Read more

สพม.สระแก้ว ร่วมกับ ศธจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเข้า ม.4

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more

ผอ.สพม.สระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการวัดระดับทางภาษาสำหรับข้าราชการครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ”

Read more

สพม.สระแก้ว ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “สระแก้วโมเดล”

Read more