ลงพื้นที่นิเทศกำกับ ติดตาม CODING “Coding Acheivment Awards” ณ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

วันอังคารที่ 10 สิงห

Read more

วิดีทัศน์นำเสนอ…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว SAKAEO MODEL & SPDCA

วิดีทัศน์นำเสนอ สำนั

Read more

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การแข่งขันทักษะภาษาไ

Read more