สพม.สระแก้ว

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายใน

สพม.สระแก้ว กล่าวคำปฏิญานตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)

เครดิต (ภาพข่าว/บทคว

Read More
การขับเคลื่อนจริยธรรมข่าวประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จริยธรรม 7 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ที่มา: #ศธ360องศา #ก

Read More
การขับเคลื่อนจริยธรรมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจผู้บริหารหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

> วันจันทร์ที่ 19

Read More
การขับเคลื่อนจริยธรรมประกาศ (สพม.สก)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประเทศRead More