สพม.สระแก้ว

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การขับเคลื่อนจริยธรรมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจผู้บริหารหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

> วันจันทร์ที่ 19

Read More
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจเอกสารการนิเทศ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2023

Read More
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข่าวสารกิจกรรมภายใน

รายการ คุณธรรม คุณทำได้ ซีซั่น3 ตอน : ทักษะอาชีพในโรงเรียน โดยโรงเรียนวังไพรวิทยาคม

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.

Read More