ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

Read more