มาตราการ 6-6-7 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 สพม.สระแก้ว

เครดิต/เผยแพร่ : ศิร

Read more

สพม.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดเนื่องจากได้รับรางวัล “ครูดีศรีสระแก้ว”

Read more

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผอ.สพม.สระแก้ว) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.คงทัศษณ์ คงเมือง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม

                   

Read more