ลงพื้นที่นิเทศกำกับ ติดตาม CODING “Coding Acheivment Awards” ณ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก

วันอังคารที่ 10 สิงห

Read more

วิดีทัศน์นำเสนอ…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว SAKAEO MODEL & SPDCA

วิดีทัศน์นำเสนอ สำนั

Read more

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศกำกับ ติดตาม CODING “Coding Acheivment Awards” ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม

วันอังคารที่ 9 สิงหา

Read more

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่นิเทศกำกับ ติดตาม CODING “Coding Acheivment Awards” ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

            วันอังคา

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน แนวใหม่ฯ

      เมื่อวันที่ 5

Read more