ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผอ.สพม.สระแก้ว) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.คงทัศษณ์ คงเมือง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม

                   

Read more

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผอ.สพม.สระแก้ว) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.อุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

                   

Read more

สพม.สระแก้ว เข้าร่วมภารกิจที่ 2. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (ลงพื้นที่ 6 คณะ)

Read more

สพม.สระแก้ว เข้าร่วมการรับฟังการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยทาง “Youtube live”

วันที่ 10 พฤษภาคม 25

Read more