สพม.สระแก้ว

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สพม.สระแก้ว ครั้งที่ 6/2566

>>วันศุกร์ที่

Read More
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าวสารกิจกรรมภายใน

การอบรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลง วPA

ขอบคุณภาพข่าว: งานปร

Read More
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจเอกสารการนิเทศ

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เครดิต : krucomonlin

Read More