สพม.สระแก้ว

การปฏิบัติงาน

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจเอกสารการนิเทศ

คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เครดิต : krucomonlin

Read More
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจเอกสารการนิเทศ

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2023

Read More