สพม.สระแก้ว

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การขับเคลื่อนจริยธรรมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจผู้บริหารหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

> วันจันทร์ที่ 19

Read More
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านวินัยฯ

>> วันจันทร์ที

Read More
ประกาศ (สพม.สก)ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศ สพม.สก. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More