สพม.สระแก้ว

Author: school

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 กั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดผลงานและรางวัลของบุคลากร

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน สกสค เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสตรบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค 2 ทศวรรษ ครอบครัวครู เราดูแล

Read More
ข่าวรับสมัคร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วเรื่อง การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปีพ.ศ. ๒๕๖๖Read More