ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

The Secondary Educational Service Area Office Sa Kaeo


1991 หมู่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

เบอร์โทรศัพท์ : 037-247904

E-Mail : spm.sk_1@obec.moe.go.th