สพม.สระแก้ว
การขับเคลื่อนจริยธรรมประกาศ (สพม.สก)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ปีที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประเทศ