สพม.สระแก้ว “การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564

สพม.สระแก้ว ผู้บริหารการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศ “การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) ในการนี้ สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ชานันท์ ประภา ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอชื่นชมในความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฎิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และจงยึดมั่นในการรักษามาตรฐาน ที่มีคุณภาพสืบไป
#Pisut Kitisriworapan
#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
#โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว