ผอ.สพม.สระแก้ว ร่วมเป็น”คณะกรรมการตัดสิน/คณะทำงาน”การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว