สพม.สระแก้ว ศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพการบริหารฯ ณ สพม.บึงกาฬ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
โดยมี นายนรภัทร สิทธิจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ร่วมรับชมวีดีทัศน์แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และแนะนำบุคลากรและการบริหารจัดการในรูปแบบ สพม.ใหม่ โดยคณะศึกษาดูงานจากสพม.สระแก้ว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลการพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรับเปลี่ยนสู่วิถีคุณภาพ “SAKAEO MODEL”
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว