สพม.สระแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วยนางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายศิรวิทย์ ซุยซวง พนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ และนางสมพร สมผดุง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
ภาพ/รายงาน
นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว