การประเมินจัดคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินจัดคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว พร้อมด้วย นายสีดา เทียบอุ่น รองผอ.สพม.สระแก้ว คณะผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมในครั้งนี้
โดยมี นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ณ หอประชุมมหาพรหมราชินี โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ภาพ : นายคณิน บัวบุญ
รายงาน : นายศิรวิทย์ ซุยซวง
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว