บุคลากรในสังกัด สพม.สระแก้ว เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา JavaScript ระดับเบื้องต้น

วันที่ 27 เมษายน 2565 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา JavaScript ระดับเบื้องต้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยทาง พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา JavaScript ระดับเบื้องต้น (learning-obec.com)

 

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว