รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566

จังหวัดสระแก้ว เชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 // สัมภาษณ์ครูพิชัย พยุเวช รางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 โรงเรียนทัพราชวิทยา https://www.facebook.com/prsakaeo/videos/3232550873729014

เพราะในประเทศเทศมีครูดีอยู่มากมาย ครูดี ผู้ชี้ทาง ครูดีผู้ให้โอกาส ทั้งการเรียนและการอาชีพ ครูดีที่มีเมตตา เอาใจใส่และคอยให้กำลังใจ รักศิษย์ทุกคนอย่างเสมอหน้า ครูดี ที่รักและศรัทธาในวิชาชีพ คือครู ผู้เป็นแบบอย่างของคนดี เป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

สามารถยื่นแบบเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงานคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โทร 037-247-390

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว