การประชุมติดตามการดำเนินงาน (สถานีแก้หนี้สินครู)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา (พื้นที่ภาคกลาง) ผ่านระบบการประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom meeting) ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว