การประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 สิงหาคม 256 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด และคณะผู้บริหารสถานศึกษา

ในการนี้ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สระแก้ว ได้ให้เกียรติมอบมอบโล่รางวัล ระดับ 2 ดาว และเกียรติบัตร แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564 จากนั้นร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทาง “สระแก้วโมเดล”

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว