แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตราฐานสากล

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตราฐาานสากล


เครดิต : เอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนคุณภาพ,

นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (สพม.สระแก้ว)

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว