สพม.สระแก้ว เข้าร่วมรายการ พุธข่าวเช้า สพฐ. ครั้งที่ 18/2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เข้าร่วม “รายการพุธข่าวเช้า ครั้งที่ 18/2565 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว” โดยมี ท่านอัมพร  พินะสา เลขาธิการ สพฐ, ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2, และ นายทนงศักดิ์  ชาญสมิง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เข้าร่วม “รายการพุธข่าวเช้า ครั้งที่ 18/2565” ในครั้งนี้ด้วย

ปฏิทินการดำเนินงาน

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว