สพม.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

       1. มาตรฐานการจำแนกระดับและประเภทการศึกษานานาชาติ (ISCED 2011)

      2. สรุปการประเมินคุณภาพ “ข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว)”

      3. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ “ข้อมูลทางการศึกษาของประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว)

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว