พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิตติศรีวรพันธุ์ พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมรับฟังพุธข่าวเช้า สพฐ.ครั้งที่ 16 “แนวทางการเปิดภารเรียน ปีการศึกษา 2565”โดย ท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. กล่าวว่า การดำเนินงานตามแนวนโยบายการเปิดภาคการเรียน ปีการศึกษา 2565 ให้ดำเนินงานภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของสถานศึกษาภายใต้สังกัด สพฐ. ซึ่งเน้นย้ำถึงการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการเรียนรู้ของผู้เรียนภาพ: คณิน บัวบุญ /เผยแพร่: นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว


ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว