ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผอ.สพม.สระแก้ว) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.คงทัศษณ์ คงเมือง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม

                     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผอ.สพม.สระแก้ว) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.คงทัศษณ์ คงเมือง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว