ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผอ.สพม.สระแก้ว) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.อุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

                     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ (ผอ.สพม.สระแก้ว) ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.อุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ ตำแหน่ง(เดิม) ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  เนื่องในโอกาสดำรง ตำแหน่ง(ใหม่) ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

 

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว