สพม.สระแก้ว เข้าร่วมภารกิจที่ 2. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (ลงพื้นที่ 6 คณะ)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ มอบหมายให้ “นางภษพร ประภา” ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุม ภารกิจที่ 2. คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา (ลงพื้นที่ 6 คณะ)

โดยมีประเด็นสำคัญ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

คู่มือเดินทาง
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
ณ จังหวัดจันทบุรี – จังหวัดสระแก้ว
วันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กำหนดการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก
ณ จังหวัดจันทบุรี – จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว