สพม.สระแก้ว เข้าร่วมการรับฟังการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยทาง “Youtube live”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ มอบหมายให้ นายสีดา  เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการรับฟังการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 เมื่อเวลา 08.30 – 09.30 น โดยทาง “Youtube live”

นายสีดา  เทียบอุ่น รอง ผอ.สพม.สระแก้ว

นายสีดา  เทียบอุ่นรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว