มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.

ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565


 

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว