มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565


 

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว