สพม.สระแก้ว ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระแก้ว (โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมัคลาภิเษก) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน Onsite ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธ์ุ มอบหมายให้ นางภษพอน ประภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, และ นางสาวเมธิศา ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพม.สระแก้ว (โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมัคลาภิเษก) เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน Onsite ระดับจังหวัด โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และ สสจ.สระแก้ว เข้าร่วมการตรวจตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว