ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคําปฏิญาณตน

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 น. เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ พร้อมด้วยนายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นำคณะข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคําปฏิญาณตนข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว