สพม.สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ มอบหมายให้ เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รอง ผอ.สพม.สระแก้ว บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ติดต่อกับเรา สพม.สระแก้ว